Lida van Twisk Vaktherapeut Beeldende therapie Professional Arts in Psychotherapy

Business in Being

Vergoedingen

Door de zeer goede wetenschappelijke resultaten die aangetoond zijn in de beeldende therapie, is de interesse en de bereidheid om deze vorm van zorg op te nemen in het reguliere zorgaanbod sterk gegroeid.

Beeldende vaktherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars dan ook gedeeltelijk vergoed en valt onder alternatieve zorg.

Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen  F.V.B, N.V.B.T lidnr 431, N.V.V-AG, R.V

Voor Kind en Jeugd tot 18 jaar is het mogelijk vergoeding via de gemeente aan te vragen

Ik werk in team verband samen met Psycholoog Marijke van de Laar Kinderpraktijk voor jeugdzorg in Amsterdam-Centrum

Marijke kan voor uw Kind tot 18 jaar een vergoeding aanvragen waardoor uw kind een gedegen beeldend traject kan volgen bij mij.

https://www.kinderpsycholoog-amsterdamcentrum.nl/team-jeugdhulp-amsterdam-centrum

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Vergoeding via de gemeente of zorgverzekering.
  2. Via een persoonsgebonden budget (pgb).
  3. Zelf betalen.
     

1. Vergoedingen

De psychologische jeugdzorg bij de kinderpraktijk in Amsterdam-Centrum wordt volledig vergoed door de gemeente Amsterdam/Amstelland voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Vergoeding vanuit andere gemeenten dan Amstelland vindt is niet mogelijk. Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een verwijzing door de huisarts of (kinder)arts. Op deze verwijsbrief mag de problematiek of voorkeur voor behandelmethode staan. Er hoeft dus geen diagnose gesteld te worden en de huisarts hoeft een vermoeden van een stoornis ook niet te vermelden op de verwijsbrief (mag wel maar is niet verplicht). Dr. Marijke van de Laar is geregistreerd als kinder- en jeugdpsycholoog NIP en kinder- en jeugdpsycholoog SKJ. Sinds 2015 wordt de psychologische zorg van kinderen en jongeren (pubers) geregeld via de gemeente waar het kind geregistreerd staat (Amsterdam/Amstelland). Deze zorg heette voorheen 'eerstelijnspsychologische zorg' of 'generalistische basis GGZ'. Sinds 2018 wordt deze kinderpsychologische zorg 'Specialistische Jeugdhulp Segment B' genoemd. Voor kinderen en jongeren (pubers) onder de 18 jaar geldt geen eigen risico van € 385,00.

Bij jongeren die 18 jaar zijn wordt de psychologische zorg vergoed door hun zorgverzekering (met eigen risico van € 385,00). Kinder- en jeugdpsycholoog Marijke heeft een geldig kwaliteitsstatuut, waardoor jongeren die 18 jaar zijn het eerste jaar vergoeding krijgen vanuit de zorgverzekering.

Agb code privé 90030392

AGB code Praktijk 90009357

Prestatiecode 24502 

KvK 55777015