Lida van Twisk Vaktherapeut Beeldende therapie Professional Arts in Psychotherapy

Business in Being

Therapiesessie

De kunstzinnige therapeut kan op basis van eigen waarneming, eventueel aangevuld met de visie van derden, een therapieplan opstellen. Het therapieplan ligt niet vast, maar kan steeds aangepast worden als de ervaringen daartoe aanleiding geven.

De diagnostische fase bestaat uit 10 sessies,die wekelijks worden gehouden.


Het is mogelijk om in een eerste serie van 10 goed inzicht te krijgen in de achterliggende gronden die de problemen veroorzaken. 

Vervolgens wordt er na 10 sessies duidelijk besproken waar de komende tijd specifiek de aandacht komt te liggen op welke thema's.

Zo wordt er op steeds dieper niveau gewerkt en kunnen er steeds dieper gelegen onderbewuste inhouden aan het licht gebracht worden die om beschouwing en integratie vragen. 


Beeldende werkstukken
Door gebruik te maken van de eigen beeldende werkstukken ontstaat een hechtere verbinding en daarmee ook meer bereidheid te inzichten die ontstaan te aanvaarden. Doordat je het verloop van het proces in eigen hand hebt, is er ook meer vertrouwen en minder angst om het onderbewustzijn open te stellen en directer te tonen.


Intake
Voordat wordt begonnen met de eigenlijke kunstzinnige therapie vindt eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek maakt de client duidelijk wat zijn wensen en verwachtingen zijn en kan de therapeut zich een beeld vormen van de cliënt en zijn lichamelijke en psychische gesteldheid. Wanneer de therapie wordt gevolgd op advies van een arts of een andere verwijzer is het bovendien wenselijk dat de therapeut in de gelegenheid is om intervisie te ontwikkelen in samenspraak met de betreffende verwijzer.