Lida van Twisk Vaktherapeut Beeldende therapie Professional Arts in Psychotherapy

Business in Being

Bodydrawings

Lichaamstekeningen als diagnostisch middel voor patienten met ernstige, onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Om te kunnen inschatten of lichaamstekeningen van waarde zijn voor diagnostiek, behandeling en evaluatie van body-relatedness bij ernstig somatoforme stoormissen,is de doelstelling van dit project om de psychometrische eigenschappen van lichaamstekeningen te onderzoeken bij deze groep. 

Publicaties:
Artikel in Elsevier - Meegewerkt aan onderzoek en promovatie collega Drs.H .Kalisvaart in samenwerking met nog 4 Kunstzinnig therapeuten. Lichaamstekeningen als diagnostisch middel voor patienten met ernstige, onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Om te kunnen inschatten of lichaamstekeningen van waarde zijn voor diagnostiek, behandeling en evaluatie van body-relatedness bij ernstig somatoforme stoormissen,is de doelstelling van dit project om de psychometrische eigenschappen van lichaamstekeningen te onderzoeken bij deze groep. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het Derdelijns GGZ Topklinisch centrum Altrecht Psychosomatiek Zeist.