Lida van Twisk Vaktherapeut Beeldende therapie Professional Arts in Psychotherapy

Business in Being

Beeldende therapie en bewustwording

 

Beeldende therapie is een non-verbale therapie om via het werken met beelden contact te maken met de binnenkant van jezelf, waardoor er bewustwording komt door over de gemaakte beelden te communiceren.


Psychotherapie en kunst 
Beeldende  therapie bevindt zich op het snijvlak van twee disciplines: psychotherapie, en kunst. Dit wil zeggen dat er ruimte is voor het beeldend medium en artistiek werk, voor psychotherapie die via de weg van het spreken een verandering en bewustwording brengt. Bij deze vorm van therapie gaat het om het herkennen van de eigen levensvragen en het vergroten van de inzichten in de biografische ontwikkeling door beeldanalyse .

 

Spiegel voor bewuste en onbewuste processen
Zo kan het kunstzinnige werk  beschouwd worden als een spiegel voor  bewuste en onbewuste processen. De  verdrongen of afgesplitste aspecten van  de persoonlijkheid kunnen op die  manier weer waargenomen en  geïntegreerd worden. De artistieke of esthetische beoordeling van het resultaat is daarbij niet van belang. De verschillende beeldende technieken die gebruikt worden in de kunstzinnige therapie raken elk aan een specifiek facet van onze psychische gesteldheid. De therapeut maakt bij het kennismakingsgesprek een voorlopige keuze uit dit paradigma van technieken om zo de therapie af te stemmen op de zorgvraag van de cliënt. Toch kunnen er tijdens de therapie inzichten ontstaan, die aanleiding zijn om nieuwe technieken te introduceren die aan de nieuwe inzichten recht doen. In deze zin is er geen sprake van een van te voren vastgesteld programma.

 

Er is een duidelijke(klinische)meerwaarde om Psychotherapie en beeldende therapie te combineren

 

           Uitspraken van clienten met vroeg kinderlijk trauma en hechtingsproblematiek

           " Sommige delen van binnen hebben geen woorden, zijn niet zo verbaal ingesteld,

              zij voelen vooral veel inplaats van dat ik daar woorden aan kan geven "

          "  Waar ik geen woorden voor heb kan ik wel in beelden uitduiden" ( Vroeg kinderlijk trauma)

          "  Beelden werken zorgt voor opvulling van woordloze gaten"


De therapie bepaalt zijn eigen dynamiek.