Lida van Twisk Vaktherapeut Beeldende therapie Professional Arts in Psychotherapy

Business in Being

Burn-out

Huidige samenleving

In onze huidige samenleving is een sterke gerichtheid op en overwaardering van het denken en daarmee het risico op de ontwikkeling van hieruit voortvloeiende lichamelijke of geestelijke stoornissen. Burn-out is een roofbouwproces dat langzaam verloopt. Er treden weliswaar al in een vroeg stadium klachten op, maar deze signalen worden niet serieus genomen.


Ontstaan

De burn-out ontstaat meestal in mensen die geneigd zijn taken op zich te nemen die hun vermogen te boven gaan omdat ze een overspannen behoefte hebben om te worden gewaardeerd en om aan de verlangens van anderen tegemoet te komen. Wanneer er op zo iemand een beroep wordt gedaan, kan hij niet weigeren uit gevoel van verantwoordelijkheid of uit angst om uit de gratie te raken of om nog andere emotionele redenen. De bereidheid om extra werk op zich te nemen levert op de korte termijn dan wel waardering op maar gaat zich op de lange termijn wreken omdat de overbelasting die het extra werk met zich meebrengt niet op te brengen is.


Langzame uitputtingsslagĀ 

Er treedt een langzame uitputtingsslag op die uitmondt in een burn-out. In veel gevallen is sprake van een zogenaamd emotioneel lek. Er is een onbalans in het gevoelsleven waardoor deze mens, zonder er zichzelf van bewust te zijn, makkelijk emotioneel te manipuleren is.. Juist door het ontbreken van bewustzijn hierover is men ook niet in staat om dit aspect van zichzelf waar te nemen. Het zelfbeeld is als het ware verstoord. Kunstzinnige therapie kan vaak inzicht geven in de samenhang tussen gebeurtenissen in de levensloop die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van een dergelijke emotionele onbalans.