Lida van Twisk Kunstzinnige Therapie Professional Arts in Psychotherapy

Business in Being

Schilderweken

In het najaar beginnen er weer schilderweken in kleine groepen.

Het herkennen van patronen in je eigen biografie

We gaan aan de hand van steeds elke 7 jaars periode in je leven de patronen eruit duiden

Zo schilder je tot je huidige leeftijd en wordt je bewust hoe je door deze patronen tot nu toe een bepaald levenspad hebt aangetrokken

 

De groepen zijn klein, 4 personen

Start begin oktober.

Bedrag voor de hele training 300 euro